Przejdź do treści

Nowy raport Aborcji Bez Granic za 2023 rok

Nowe informacje o aborcji w Polsce w trzecim roku po wyroku pseudo-TK (od 22 października 2022 do 22 października 2023), a w nich:

 • Ilość przeprowadzonych aborcji,
 • Formy udzielanego wsparcia,
 • Dane o wsparciu finansowym dla grup aborcyjnych,
 • Szczegółowe dane z Niemiec, Czech, Austrii, Holandii i Anglii
 • Informacje o kobietach w ciąży zagrażającej życiu
 • Historie kobiet które przeprowadziły aborcję
 • Komentarz powyborczy

Kolejny rekord ABG pokazuje rosnące zaufanie dla oddolnych grup i samodzielnie przeprowadzanej aborcji farmakologicznej.

Poniżej prezentujemy więcej danych Aborcji Bez Granic, informacje o polskich szpitalach i umierających w nich kobietach, przykładowe historie kobiet które przerwały ciążę w ostatnich latach oraz powyborczy komentarz.

3 lata działalności Aborcji Bez Granic - dane

W ciągu ostatnich trzech lat (od wyroku TK) Aborcja Bez Granic pomogła łącznie ponad 125 tysiącom osób z Polski w dostępie do bezpiecznej aborcji.

Przez trzy ostatnie lata sieć Aborcji Bez Granic przeznaczyła na tę pomoc ponad 3 675 000 PLN.

Dane o działalności z ostatniego roku

W trakcie ostatniego roku (od 22.10.2022 do 22.10.2023) grupy działające w ramach Aborcji Bez Granic pomogły 46 773 tysiącom osób z Polski w dostępie do aborcji.

W tym czasie wsparcie finansowe wyniosło ponad 1 675 031 PLN.

Ponad 1235 osób w drugim i trzecim trymestrze mogło przerwać ciążę w zagranicznej klinice z naszą pomocą.

Więcej danych szczegółowych

 • 496 osób, które zgłosiły się do organizacji wchodzących w skład Aborcji Bez Granic z prośbą o wyjazd za granicę w drugim lub trzecim trymestrze ujawniły informacje o występowaniu wady płodu (aborcja w Holandii i Anglii jest dostępna na życzenie, dlatego osoba nie ma potrzeby podawać powodu do aborcji).
 • Łączna kwota wsparcia udzielonego przez wszystkie organizacje wchodzące w skład Aborcji Bez Granic wynosi ponad 1 675 031 PLN z czego 1 013 755 zostało przeznaczone na zabiegi, wyjazdy, pobyt w zagranicznej klinice. Pozostała część kwoty to suma dopłat do tabletek aborcyjnych.
 • Coraz więcej osób z Polski potrzebuje zniesienia kwoty darowizny bo nie stać ich na zamówienie tabletek (75 euro). Osoby proszące o zniesienie darowizny powołują się na wzrost kosztów życia - w ostatnim roku jest to bardzo częste.
 • Na infolinię Aborcji Bez Granic zadzwoniło ponad 4864 osób szukających informacji i dostępu do aborcji, w tym 316 uchodźczyń z Ukrainy.

Informacje od zagranicznych grupach partnerskich

 • Ciocia Basia działająca w Niemczech samodzielnie pomogła ponad 2000 osób z Polski w dostępie do aborcji. 110 przyjechało na zabieg, pozostałe przerywały ciążę tabletkami.
 • Ciocia Wienia działająca w Austrii samodzielnie pomogła również 85 osobom w dostępie do aborcji w austriackich klinikach aborcyjnych. 12 osób zgłosiło potrzebę zorganizowania anonimowego porodu, bo przekroczyły termin dopuszczalności aborcji w Europie.
 • Ciocia Czesia pomogła 3514 osobom w dostępie do aborcji w pierwszym i drugim trymestrze ciąży.
 • Abortion Network Amsterdam (ANA) z Holandii samodzielnie pomogła 354 osobom w dostępie do aborcji w drugim trymestrze ciąży.
 • Abortion Support Network działająca w Anglii pomogła co najmniej 187 osobom w dostępie do aborcji w drugim i trzecim trymestrze.
 • Pozostałe osoby z łącznej liczby 1235 osób w drugim trymestrze uzyskały wsparcie w aborcji za granicą od więcej niż jednej organizacji wchodzącej w skład Aborcja Bez Granic i wyjechało, żeby przerwać ciążę w Belgii, Hiszpanii, Francji.

Informacje o konietach przerywających ciąże

 • W dwóch klinikach w Holandii, do których najczęściej wysyłamy osoby na zabieg aborcji w drugim trymestrze, każdego dnia ciążę przerywa od 4 do 7 osób z Polski.
 • Coraz więcej osób z Polski z wadami płodu wyjeżdża do Francji i Belgii, gdyż ta przesłanka działa w tych krajach bez ograniczeń, a wady płodu traktowane są jak fizyczne i/lub psychiczne zagrożenie zdrowia osoby w ciąży.
 • Najmłodsze osoby które otrzymały od nas pomoc miały 13 lat, w sumie trzy osoby poniżej 15 roku życia wyjechały z naszą pomocą na zabieg aborcji.
 • Najdłuższa ciąża jaką pomogłyśmy przerwać trwała 36 tygodni.

Informacje od innych grup partnerskich

 • Women Help Women - międzynarodowa organizacja zapewniająca pocztowy dostęp do tabletek aborcyjnych odpowiedziała na ponad 102 tysiące wiadomości z Polski. W ciągu ostatnich 12 miesięcy ponad 21 034 osób skorzystało z pomocy Women Help Women.
 • Na forum Kobiet w Sieci maszwybor.net ponad 2374 osób przeprowadziło swoją aborcję ze wsparciem osób z forum, które również mają doświadczenie aborcji farmakologicznej. 51 osób było w drugim trymestrze ciąży, 22 osoby przyjmowały tabletki powyżej 15 tygodnia.
 • Aborcyjny Dream Team towarzyszył ponad 10 976 osobom w trakcie aborcji tabletkami w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Spośród tych 10976, 172 osób było w drugim trymestrze ciąży - nie mogły/nie chciały wyjechać na zabieg do zagranicznej kliniki i zdecydowały się przyjmować tabletki z asystą ADT.

Komentarz o działalności polskcih szpitali w ostatnich 3 latach

W trakcie trzech lat od wyroku TK co najmniej 7 kobiet w ciąży zmarło w szpitalach przez anty-aborcyjną politykę.

Ostatnia śmierć o jakiej wiemy to Dorota z Bochni. Gdy cała Polska dowiedziała się o tym jak była traktowana w szpitalu, my odnotowałyśmy czterokrotny wzrost telefonów i wiadomości.

Tylko w czerwcu 2023 roku aż 23 osoby, które przebywały aktualnie w polskich szpitalach zwróciły się do nas po pomoc w przerwaniu ciąży.

Większość z tych osób nie była w stanie podróżować do Holandii ze względu na stan zdrowia (odpływ wód płodowych, podwyższone CRP). Nasza pomoc polegała na przeniesieniu ich do innego szpitala bądź instruowaniu jak doprowadzić do bezpiecznego poronienia w warunkach szpitalnych.

Często instruowanie polegało na prostowaniu informacji podawanych przez polskich lekarzy: radziłyśmy odstawienie środków rozkurczowych, progesteronu czy domaganie się podania misoprostolu.

Ze względu na podwyższony poziom strachu u kobiet, w tamtym czasie dyżury trwały dłużej, telefony i wiadomości odbierałyśmy również w godzinach nocnych.

3 rok po wyroku - dostęp do legalnej aborcji

Jak wygląda dostęp do legalnej aborcji w Polsce po wyroku pseudo trybunału? Niestety, w Polskich szpitalach nie ma bezpiecznej aborcji.

Holenderskie kliniki, francuskie i belgijskie szpitale kliniki muszą ratować polskim pacjentkom życie i mają do czynienia z coraz trudniejszymi przypadkami, takimi jak ciąża pozamaciczna, ciąża zagnieżdżona w szwie po cesarce czy ciąża zaśniadowa... Przed tym dramatycznym stanem już rok temu rozmawiałyśmy m.in. z ambasadą Holandii.

To są ciąże nierokujące i zagrażające życiu, ale łatwe do zdiagnozowania już w pierwszym USG i wtedy powinny być od razu przerywane. Polskie pacjentki słyszą od polskich ginekologów, że należy czekać i obserwować. Słyszą, że nic się nie da zrobić.

Komentarz powyborczy

Minął tydzień od ostatnich wyborów w Polsce po których istnieje szansa, że partia Prawo i Sprawiedliwość (PiS) zostanie odsunięta od władzy.

Jeśli zostanie wybrany rząd koalicyjny, być może doczekamy się liberalizacji polskiego prawa aborcyjnego. Bez względu na to, co się stanie, teraz lub w przyszłości, Aborcja Bez Granic będzie tutaj, aby pomóc każdej osobie w Polsce – lub gdziekolwiek indziej w Europie – uzyskać dostęp do aborcji, której państwa w całej Europie nie zapewniają.

Będziemy także nadal praktykować i promować innowacje (takie jak telemedycyna) i praktyki oparte na nauce w zakresie opieki aborcyjnej.