Przejdź do treści

Justyna Wydrzyńska z nagrodami - bohaterka sesji ONZ ds. Kobiet

Z okazji międzynarodowego dnia kobiet w Nowym Jorku odbyła się Piąta Międzynarodowa Konferencja Prawnicza na temat Statusu Kobiet, której głównym organizatorem jest Komitet Narodów Zjednoczonych (ONZ) przy nowojorskiej Izbie Adwokackiej (New York City Bar Association).

Z tej okazji zaproszono Justynę Wydrzyńską - działaczkę ADT, ABG i założycielkę Kobiet w Sieci - do udziału w licznych wydarzeniach, panelach i w celu odebrania prestiżowej nagrody.

Nagroda "Epiq Women Organization award"

Justynie wręczono nagrodę Epiq Women Organization award za pracę na rzecz wymierzania sprawiedliwości za przestępstwa popełnione przeciwko kobietom i dziewczętom. Komisja podkreślała, że praca Justyny to realne wspieranie praw człowieka wobec kobiet i dziewcząt na świecie.

W gali uczestniczyło ponad 200 osób - w tym federalni i stanowi sędziowie, urzędnicy prawni, prezesi stowarzyszeń prawniczych, pracownicy i dziekani szkół prawniczych oraz przedstawiciele organizacji non-profit. W tym roku nagrodę otrzymało łącznie ponad 50 kobiet i organizacji pro-kobiecych z całego świata.

CSW68 - 68. sesja Komisji ds. Statusu Kobiet przy ONZ

Oprócz nagród, w czasie trwania 68. sesji Komisji ds. Statusu Kobiet przy ONZ (CSW68), Justynę Wydrzyńską zaproszono do wystąpienia w panelu poświęconemu równości płci i wzmocnieniu pozycji kobiet. CSW68, będące największym dorocznym spotkaniem ONZ, odbyło się pod hasłem:

"Przyspieszenie osiągnięcia równości płci i wzmocnienia pozycji wszystkich kobiet i dziewcząt poprzez walkę z ubóstwem oraz wsparcie instytucji i finansowanie z uwzględnieniem perspektywy płci"

Panel "Wpływ ubóstwa i kryminalizacji na dostęp do aborcji" odbył się 12 marca. Justyna opowiadała na nim o dostępie do aborcji w Polsce oraz o skutkach kryminalizacji dla działań Aborcji Bez Granic. Nagranie panelu dostępne jest do obejrzenia na stronie ONZ 1.

Wydarzenia towarzyszące organizowane zostały przez Center for Reproductive Rights (Centrum Praw Reprodukcyjnych) z myślą o ważnych dla równouprawnienia kwestii zdrowia seksualnego i praw reprodukcyjnych. Podczas eventu odbyły sie panele z udziałem wielu działaczek z różnych środowisk. Tematem przewodnim było znaczenie usuwania barier strukturalnych dla autonomii cielesnej i wolności reprodukcyjnej - w tym poprzez dekryminalizację aborcji.

Kolejne nagrody dla Justyny Wydrzyńskiej

Komitet ONZ przy nowojorskiej adwokaturze uhonorował coś, co my wiemy od dawna: praca Justyny Wydrzyńskiej na rzecz sprawiedliwości zmienia życie kobiet i dziewcząt na całym świecie. To kolejny ważny przykład solidarności z jej i naszą pracą.

Cieszymy się z tych nagród, bo pokazują one, że epoka zawstydzania kobiet aborcjami przechodzi nareszcie do lamusa.


  1. Fragment wystąpienia Justyny znajdziecie w minutach 32:07-39:40 - jednak polecamy zapoznanie się z całością nagrania.