Przejdź do treści

Legalna aborcja bez kompromisów – dołączyłyśmy do komitetu obywatelskiego

3 lutego o godzinie 12.00 na konferencji prasowej pod sejmem odbyła się prezentacja ustawy komitetu Legalna Aborcja Bez Kompromisów. Kanałem aktualności projektu jest facebook projektu.

W skład Komitetu wchodzą organizacje i ruchy kobiece: Strajk Kobiet, Aborcyjny Dream Team, Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom, Wielka Koalicja za Równością i Wyborem, Centrum Praw Kobiet oraz posłanki Lewicy: Katarzyna Kotula, Wanda Nowicka, Marcelina Zawisza, Magdalena Biejat, Joanna Senyszyn, Monika Falej, Katarzyna Ueberhan.

Ekran telefonu który streamuje live z konferencji. Na ekranie widać mikrofony mediów oraz działaczki z transparentami z nazwą komitetu. Na pierwszym planie iwdać komentarze osób ogladających - wzywają one do wprowadzenia aborcji na żądanie.

 • Co zakłada projekt ustawy "Legalna aborcja bez kompromisów"?

  Cała treść projektu ustawy dostępna jest do pobrania .

  Zgodnie z projektem ustawy każda osoba w ciąży ma prawo do świadczenia opieki zdrowotnej w postaci przerwania ciąży do końca 12. tygodnia jej trwania, natomiast po upływie 12. tygodnia jej trwania w przypadku, gdy występują wady płodu lub ciąża jest zagrożeniem życia i zdrowia dla osoby w ciąży oraz gdy ciąża jest następstwem czynu zabronionego.

  Poniżej podumowujemy najważniejsze punkty:

  • prawo do przerwania ciąży do końca 12. tygodnia
  • prawo do przerwania ciąży powyżej 12. tygodnia w przypadku, gdy: ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia fizycznego lub psychicznego osoby w ciąży; występują nieprawidłowości rozwojowe lub genetyczne płodu
  • osobom objętym ubezpieczeniem społecznym i osobom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów do bezpłatnej opieki leczniczej przysługuje prawo do bezpłatnego przerwania ciąży
  • podstawą do przerwania ciąży jest wniosek osoby w niej będącej

  Po raz pierwszy w ustawie pojawia się aborcja farmakologiczna.

  Świadczenie przerwania ciąży udzielane jest zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej, z uwzględnieniem wszystkich dostępnych metod, w tym metod farmakologicznych.

  • przerwanie ciąży polega na wywołaniu poronienia metodą farmakologiczną lub przeprowadzeniu zabiegu chirurgicznego
  • lekarz, pielęgniarka lub położna podaje leki bądź wystawia receptę (lekarz)
  • osoba chcąca przerwać ciążę farmakologicznie może poprosić o opiekę ambulatoryjną lub szpitalną

  Obowiązek rzetelnej informacji spoczywa na lekarzu

  Zgodnie z zapisami ustawy w przypadku, kiedy lekarz odmawia udzielenia świadczenia zdrowotnego, ordynator oddziału lub kierownik podmiotu leczniczego, w którym zawód wykonuje ten lekarz, mają obowiązek wskazania innego lekarza, w tym samym podmiocie leczniczym.

  • nakłada obowiązek niezwłocznego poinformowania osoby w ciąży o zagrożeniu dla jej życia lub zdrowia lub wadach płodu
  • aborcja udzielana jest w ciągu 72 godzin od złożenia wniosku (wyrażenia pisemnej chęci przerwania ciąży)
  • świadczeniodawca, który zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej nad osobą w ciąży, jest zobowiązany do udzielania wszystkich wymaganych świadczeń, w tym przerwania ciąży
  • gdy lekarz odmawia wykonania aborcji z powodu „klauzuli sumienia” ordynator oddziału lub kierownik podmiotu leczniczego, mają obowiązek wskazania innego lekarza lub podpisania umowy z podwykonawcą, który wykona aborcję w tym samym podmiocie leczniczym
  • niezapewnienie świadczenia przerywania ciąży skutkuje rozwiązaniem umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia

  Dekryminalizacja aborcji

  W ustawie jest także zapis o dekryminalizacji aborcji – zgodnie z ustawą osoby pomagające w aborcji – lekarz wykonujący, lekarka wykonująca, mąż, chłopak, przyjaciółka, itp którzy pomagają kobiecie przerwać ciąże nie będą karani.

  • uchylenie artykułu 152 Kodeksu karnego, dotyczącego karania za przerywanie ciąży, pomocnictwo i nakłanianie
  • uchylenie artykułu 157a Kodeksu karnego, dotyczącego karania za uszkodzenie płodu
  • uchylenie zapisów ustawy o dopuszczalności przerywania ciąży tylko przez lekarza z trzech przesłanek

  Uzupełnienie badań prenatalnych

  • rozszerzenie programu badań prenatalnych o bezpłatny test PAPP-A oraz hormonu β-hCG dla wszystkich osób w ciąży

  Objęcie osób niepełnoletnich szczególną ochorną

  • osoba, która ukończyła 13. rok życia, samodzielnie podejmuje decyzję o przerwaniu ciąży
  • w przypadku osób ubezwłasnowolnionych i tych poniżej 13. roku życia, jeśli ich stanowisko jest inne niż opiekunów prawnych, decydujący głos ma sąd opiekuńczy

Czemu potrzebujemy nowej ustawy aborcyjnej?

Obecnie nawet niecały 1% osób tego potrzebujących może liczyć na przerwanie ciąży w ramach systemu ochrony zdrowia. Tak nie powinno być. Polskie prawo nie przystaje do rzeczywistości. Ustawa, którą proponuje Komitet odwraca te proporcje. Nadal nie zapewni całkowitego dostępu do aborcji dla wszystkich osób jej potrzebujących, ale jest gwarancją minimalną, jakiej w Polsce od niemal 30 lat nie było.

Czas, aby państwo wzięło odpowiedzialność za osoby przerywające ciąże

Od prawie 30 lat aborcje dzieją się tylko dlatego, że osoby znajdują sposób na to, żeby je mieć. Ostatnie lata to zasługa organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i aktywistek działających w Polsce, ale także współtworzących ogromną sieć wsparcia w Europie. Państwo udaje, że to się nie dzieje. Oczywiście zawsze będzie tak, że w tej ustawie ktoś się nie zmieści i będzie potrzeba udzielenia pozasystemowego wsparcia i osoby będą z niego korzystać. Ale nie może być tak, że cała odpowiedzialność za aborcje jest przenoszona w krąg nieformalnego wsparcia oraz za granicę.

Należy zatrzymać kryminalizację aborcji i zawstydzanie kobiet

Chcemy, aby osoby mogły korzystać z aborcji w systemie ochrony zdrowia, jeśli tak zdecydują, ale również żeby mogły nadal przerywać ciąże samodzielnie w domu - tak jak zaleca WHO. Chcemy, aby możliwe było wzajemne wspieranie się bez ryzyka odpowiedzialności karnej.

Zbiórka podpisów

31 lipca 2021 - rusza zbiórka podpisów

Komitet ustawy obywatelskiej Legalna Aborcja Bez Kompromisów nareszcie zarestrowany! Rozpoczynamy zbiórkę podpisów – potrzebujemy ich 100 tysięcy!

Kartę do zbierania podpisów można pobrać z naszej strony.

Jak zbierać podpisy?

Możesz zebrać podpisy wśród znajomych i rodziny, jeśli jednak chcesz się bardziej zaangażować warto przejść się po okolicy i zaprosić sąsiadów do udzielenia poparcia projektowi. Jeśli czujesz się na siłach możesz też otworzyć punkt zbiórki podpisów i poinformować o tym lokalne media oraz komitet inicjatywy. Miej ze sobą wtedy klauzulę RODO.

Jak opowiadać o aborcji?

Nam najskuteczniejsza wydaje się narracja oparta na realnych doświadczeniach.

Zamiast mówić o abstrakcyjnych wartościach, mówmy o tym, że aborcja się dzieje, a prawo powinno być dostosowane do rzeczywistości i odpowiadać na potrzeby społeczne.

1 na 3 miała aborcję 1. Rzeczywistość aborcyjna jest taka, że między 80 a 120 tysięcy osób w Polsce rocznie przerywa ciąże.

Możecie korzystać historii zamieszczonych na naszej stronie w zakładce "Miałam aborcję". Jest ich ponad sto, więc jeśli zastanawiacie się, które wydrukować, to polecamy nasz subiektywny wybów

Skąd czerpać wiedzę o aborcji?

Na początek warto przeczytać poradnik Jak mówić o aborcji bez stygmy. Jeśli zbierasz podpisy w zespole, przeczytajcie go razem! Pogłębioną więdzę na temat dyskursu aborcyjnego znajdziesz również w naszych tekstach o stagmatyzacji: Czym jest stygma? oraz Jak przeciwdziałać stygmatyzacji?.

Jednak sama wiedza o tym jak mówić o aborcji może nie wystarczyć. Jeśli chcesz być dobrze przygotowana/y możesz zapoznać się z naszymi poradnikami i nformacjami w dziale aborcja w którym szczegółówo opisujemy to w jaki sposób można przerwać ciążę.

Kto może podpisać się pod projektem ustawy?

Na karcie mogą podpisywać się osoby pełnoletnie, mające polskie obywatelstwo. Prawidłowy wypełniona lista poparcia wymaga od podpisujących podania takich danych jak: imię (lub imiona), nazwisko, adres zamieszkania oraz numer pesel.

Kto może zbierać podpisy pod projektem ustawy?

Każda osoba. Niezależnie od wieku, pochodzenia itd.

Gdzie wysłać zebrane podpisy?

Komitet "Legalnej Aborcji" Federa Strajk Kobiet
skrytka 67 FUP
ul. 11 Listopada 8
74-100 Gryfino
ul. Nowolipie 13/15
00-150 Warszawa
ul. Wiejska 16
00-490 Warszawa

Dlaczego Aborcyjny Dream Team jest częścią komitetu obywatelskiego i popiera projekt ustawy „Legalna aborcja bez kompromisów”?

Naszym marzeniem jest brak ustaw aborcyjnych. Uważamy, że kwestia aborcji powinna być uregulowana tak, jak kwestia dostępu do innych świadczeń. Od lat mówimy, że każde prawo aborcyjne jest tak naprawdę antyaborcyjne.

Tworzenie ustaw dedykowanych jednemu prostemu zabiegowi medycznemu wynika ze stygmy aborcyjnej i fałszywego przekonania, że aborcja jest czymś złym i koniecznym do uregulowania oddzielnie od innych zabiegów. Nie zgadzamy się na to bezpodstawne twierdzenie. Dla nas najlepsze prawo aborcyjne to pusta kartka. I nie zmieniamy zdania. 

Jednak dołączyłyśmy do komitetu, bo mamy już dość tej fikcji, z którą mamy do czynienia obecnie. To, co proponowana ustawa zakłada to absolutne minimum. Nie możemy już i nie chcemy godzić się na mniej. Dość wmawiania nam, że takie przepisy to ekstremalne rozwiązania. 

Jak do projektu powinni ustosunkować się politycy?

Odpowiedzialni politycy nie proponują referendów, nie nawołują do ogólnokrajowego głosowania w tematach tak mocno ingerujących w czyjeś osobiste życie. Odpowiedzialni politycy i polityczki nie udają, że aborcji nie ma, ale zostawiają swoje poglądy na poza parlamentem, a środku kształtują politykę tak, by odpowiadała ona na potrzeby społeczne i dostosowana była do rzeczywistości. Odpowiedzialni politycy nie eksportują swojego nie załatwionego problemu do innego kraju.  

Zmuszanie osób w niechcianych ciążach do wyjazdów to nie tylko symboliczne "pozbycie" się "problemu". To także przenoszenie całej odpowiedzialności finansowej na organizacje i osoby prywatne.

Politycy i polityczki:

Macie szanse w końcu podejmować odpowiedzialne decyzje poprzez włączenie się w zbieranie podpisów a przede wszystkim możecie zagłosować za tą ustawą – Macie szansę przestać być bezużyteczni.

Jako ADT nasze zaangażowanie w Komitet wynika z chęci, by aborcja w profesjonalny i rzeczowy sposób była debatowana w maplamencie, oraz by realne doświadczenia z aborcją zostały przez parlament wysłuchane.


 1. "Doświadczenia aborcyjne Polek" CBOS 2013 kopia archiwalna