Przejdź do treści

Rośniemy w siłę! Aborcja Bez Granic powiększa się o 3 grupy!

Z wielką radością ogłaszamy, że Aborcja Bez Granic powiększa się o trzy wspaniałe grupy: Ciocię Wienię, Ciocię Czesię i Supporting Abortions For Everyone!

Czym jest ABG?

Aborcja bez Granic została początkowo uruchomiona, aby pomagać osobom mieszkającym w Polsce w dostępie do aborcji, ale coraz częściej pomagamy osobom z całej Europy, a w niektórych przypadkach nawet z całego świata.

Co nas łączy? Wyznajemy te same wartości, z których pierwszą jest to, że dostęp do aborcji nie powinien zależeć od zasobności portfela, koloru skóry, pochodzenia etnicznego, religii, płci, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, statusu imigracyjnego, języka mówionego, kraju pochodzenia, stanu cywilnego czy przekonań politycznych. Pomagamy w aborcjach - kropka.

Powiększamy się, bo chcemy robić jeszcze więcej aborcji, by żadna osoba w niechcianej ciąży musiała ją kontynuować bo nie ma pieniędzy na aborcje. Od wyroku TK z października 2020 wspólnie pomogłyśmy w ponad 100 tysiącach aborcji i wydałyśmy na to ponad 2 miliony polskich złotych. W czasach inflacji, drożyzny jeszcze więcej osób potrzebuje wsparcia a my jesteśmy i będziemy - od teraz większym składzie, by pomagać skuteczniej i szybciej.

Aborcja Bez Granic to największy dostawca aborcji w Polsce!

Jakie grupy tworzą Aborcję Bez Granic?

Od teraz Aborcję Bez Granic tworzy 9 organizacji:

  1. Women Help Women
  2. Ciocia Basia
  3. Kobiety W Sieci
  4. Abortion Network Amsterdam
  5. Aborcyjny Dream Team
  6. Ciocia Wienia
  7. Ciocia Czesia
  8. Supporting Abortions For Everyone
  9. Abortion Support Network