Organizacje aborcyjne


W tej kategorii znajdziesz informacje dotyczące pracy grup aborcyjnych oraz feministycznego aktywizmu. Przeczytasz tu raporty wiarygodnych grup takich jak Aborcja Bez Granic, informacje o ich spotkaniach i współpracach na arenie międzynarodowej, a także działaniach represyjnych które podejmowane są przeciwko nim przez upolitycznione organy ścigania.

Justyna Wydrzyńska występuje w Europarlamencie.
Kinga Jelińska przemawia na międzyanorodowej konferencji aborcyjnej w Bangkoku.

Międzynarodowa konferencja ekspertek aborcyjnych

Działaczki sieci Aborcja Bez Granic od paru dni biorą udział w konferencji aborcjonistek, lekarzy i ekspertek w zakresie przerywania ciąży z całego świata. Konferencja ma miejsce w Bangkoku - stolicy gorącej Tajlandii.

Chcemy podzielić się z wami wystąpieniem Kingi Jelińskiej - szefowej Women Help Women pt. Wszystkie oczy zwrócone na samoobsługę aborcyjną – jak polityka kontroli może wpłynąć na tę (radykalną) praktykę (eng. All Eyes On Self-Managed Abortion – How The Politics Of Control Can Affect This (Radical) Practice).

Nowy raport Aborcji Bez Granic za 2023 rok

Nowe informacje o aborcji w Polsce w trzecim roku po wyroku pseudo-TK (od 22 października 2022 do 22 października 2023), a w nich:

  • Ilość przeprowadzonych aborcji,
  • Formy udzielanego wsparcia,
  • Dane o wsparciu finansowym dla grup aborcyjnych,
  • Szczegółowe dane z Niemiec, Czech, Austrii, Holandii i Anglii
  • Informacje o kobietach w ciąży zagrażającej życiu
  • Historie kobiet które przeprowadziły aborcję
  • Komentarz powyborczy
Kinga Jelińska przemawia na konferencji FIAPAC - w tle duży ekran z napisem - Abortion Here, There and Everywhere.

Aborcyjny Dream Team zaproszony na konferecję FIGO

Jesteśmy na konferencji FIGO (eng. Międzynarodowa Federacja Ginekologii i Położnictwa) - największej międzynarodowej sieci ginekologiczno-położniczej. W tym roku odbywa się ona w Paryżu. Jest tu ponad 8 tysięcy ginekologów i ginekolożek z całego świata!

Poproszono nas o przygotowanie wystąpień o rzeczywistym dotępie do aborcji i jego ograniczaniu m.in. w Polsce. Mówiłyśmy więc o pomaganiu w aborcjach ale i o sprawie Justyny. Wkładałyśmy też kij w mrowisko zadając nie zawsze wygodne pytania personelowi medycznemu.

Za parę dni weźmiemy udział w treningu z metod aborcji w drugim i trzecim trymestrze - niestety oprócz nas nie ma tu żadnego lekarza ani lekarki z Polski.

Aborcyjny Dream Team na Kongresie Kobiet

Nie może być Kongresu Kobiet bez panelu o aborcji, jednej z kluczowych kwestii w walce o prawa kobiet. W oficjalnym rozkładzie Kongresu takiego wydarzenia nie było, postanowiłyśmy więc działać na własną rękę i stworzyć tę przestrzeń, która jest przecież niezbędna - nie ma feminizmu bez aborcji!