Przejdź do treści

Ponad 5 tysięcy osób skorzystało z pomocy Aborcji Bez Granic w pierwszym roku naszego działania

Jako Aborcja Bez Granic od 11 grudnia 2019 informowałyśmy o dostępnych opcjach bezpiecznej aborcji, udzielałyśmy konsultacji przed, w trakcie i po aborcji, informowałyśmy o tym, jak zdobyć bezpieczne tabletki do aborcji farmakologicznej, wspierałyśmy finansowo, logistycznie i praktycznie w organizacji zabiegów aborcyjnych za granicą.

Covid-19 zaskoczył wszystkich, również nas. Wszystkie grupy wchodzące w skład Aborcji Bez Granic musiały działać jeszcze intensywniej. Przywrócone granice, zamknięte lotniska, zatrzymane podróże kolejowe sprawiły, że wyjazdy aborcyjne stały się jeszcze bardziej skomplikowane, droższe i pochłaniające więcej czasu.

Potraktowałyśmy to jako kolejne utrudnienia (poza tymi już występującymi: restrykcyjne prawo, stygmatyzacja aborcji, warunki ekonomiczne, niestabilna sytuacja finansowa i zawodowa, często występująca przemoc domowa, brak opieki nad dziećmi, które już się posiada) w dostępie do bezpiecznej aborcji, z którymi trzeba było sobie poradzić. Pomimo tych wszystkich utrudnień, byłyśmy w stanie pomagać i wspierać osoby w wyjazdach po aborcje do Niemiec, Holandii, Anglii i innych części Europy.

Nasz pierwszy rok – Aborcja Bez Granic pomagała wszystkim osobom, które potrzebowały dostępu do bezpiecznej aborcji

Ze wzruszeniem i dumą informujemy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy, od momentu startu inicjatywy na infolinię zadzwoniło ponad 5200 osób, a łączna liczba odebranych połączeń wynosi 7007.

Odebrałyśmy też 1111 wiadomości mailowych. Podane liczby dotyczą tylko osób, które kontaktowały się z Aborcją Bez Granic bezpośrednio. Dodatkowo, organizacje wchodzące w skład inicjatywy, czyli Kobiety w Sieci (Polska), Aborcyjny Dream Team (Polska), Women Help Women (organizacja międzynarodowa), Abortion Network Amsterdam (Holandia), Ciocia Basia (Niemcy) Abortion Support Network (Anglia), odbierały kolejne tysiące wiadomości i telefony swoimi kanałami.

Plakat Aborcji Bez Granic informujący o tym jakiego wsparcia udziela ABG / grafika Amel MAna

Aborcja za granicą sporo kosztuje, a w czasie pandemii zdrożała

Wsparcie oferowane przez Aborcję Bez Granic, obejmowało uczciwe i praktyczne poradnictwo na temat przerywania ciąży, konsultacje w zakresie opieki około-aborcyjnej, rzetelne informacje na temat aborcji farmakologicznej, poradnictwo związane z aborcją za granicą, pomoc w wyborze kliniki i umawianiu zabiegów, organizacji wyjazdów i pobytu w krajach, w których odbywały się zabiegi aborcyjne, finansowanie i współfinansowanie kosztów zabiegów, podróży i pobytu, wsparcie w tłumaczeniu i towarzyszenie podczas zabiegów w klinikach.

Od 11 grudnia 2019 Aborcja Bez Granic udzieliła wsparcia finansowego w wysokości ponad 329 419 PLN

Kwota ta obejmuje koszt organizacji wyjazdów, cenę zabiegów, zakwaterowanie i pobyt w innym kraju. Średnia kwota wsparcia na osobę wynosi 3 766 PLN, a największa kwota wsparcia na jedną osobę wynosiła odrobinę ponad 19 700 PLN. Rozbieżność tych kwot wynika z cen konkretnych zabiegów: im dłuższa ciąża tym wyższa cena. Cenę podnosi również długość pobytu w danym kraju, skomplikowanie zabiegu spowodowane np. wystąpieniem wady embriopatoligicznej. Na wysokość cen wpływ miał również Covid-19 – podrożały loty, pobyty w hotelach.

Decyzja TK z 22 października zwiększyła zapotrzebowanie na oddolne sieci aborcyjne

Zdecydowana większość osób kontaktujących się z Aborcją Bez Granic potrzebowała informacji na temat bezpiecznej aborcji farmakologicznej, którą można przeprowadzić w domu [te informacje znajdziecie również tutaj. Pytania dotyczyły źródeł bezpiecznych tabletek i wsparcia podczas procesu aborcji farmakologicznej. Pozostałe osoby (263) potrzebowały wsparcia w organizacji wyjazdu za granicę w celu otrzymania dostępu do aborcji.

Nie wszystkie osoby z tych 263 ostatecznie przerwały ciążę – kilka osób zdecydowało się na kontynuację ciąży, kilka zaś nie było w stanie uzyskać dostępu do bezpiecznej aborcji, gdyż długość ciąży przekroczyła limit określony w holenderskim i angielskim prawie aborcyjnym.

Po 22 października 2020 czyli od dnia decyzji TK w sprawie aborcji z przyczyn embriopatologicznych liczba osób kontaktujących się z nami wzrosła trzykrotnie. Już 23 października 5 osób w drugim trymestrze ciąży zgłosiło się do nas z prośbą o pomoc, gdyż otrzymały informację, że szpital w Polsce nie wykona planowanego zabiegu. ⅓ wszystkich osób, które zwróciły się do nas po pomoc w ciągu roku to osoby, które odezwały się po decyzji trybunału (2452). Od 22 października, czyli od orzeczenia trybunału z pomocy Aborcji Bez Granic w przerwaniu ciąży w drugim trymestrze w zagranicznej klinice czyli po 12 tygodniu skorzystało 61 osób.

Podsumowanie pierwszego roku Aborcji Bez Granic

Od 11 grudnia 2019 otrzymałyśmy 7007 telefonów od 5237 osób.

Łączny czas wszystkich rozmów wynosi 400 godzin 8 minut 3 sekundy – to tak jakbyśmy rozmawiały przez telefon bez żadnej przerwy przez 16 dni 24 godziny na dobę.

Średnia długość rozmowy na jedną osobę dzwoniącą to 3 minuty 25 sekund.

Zdecydowana większość pytań dotyczyła aborcji farmakologicznej w domu. Osoby dzwoniły również trakcie albo zaraz po aborcji domowej, skonsultować czy wszystko przebiega tak jak powinno. 2199 osób zostało bezpośrednio przekierowanych do Women Help Women w celu zamówienia tabletek. 263 osoby potrzebowały wsparcia w organizacji wyjazdu do zagranicznej kliniki i pomocy w przerwaniu ciąży w drugim trymestrze. Łączna kwota wsparcia finansowego udzielonego przez Aborcję Bez Granic wynosi ponad 329,419 PLN. Kwota ta obejmuje koszt organizacji wyjazdów, cenę zabiegów, zakwaterowanie i pobyt w innym kraju.